Wegwerkzaamheden Duin en Kruidbergerweg

Op maandag 11 september begint de aannemer Heijmans bv met de herinrichting van een deel van de Duin en Kruidbergerweg. De werkzaamheden bestaan uit verwijderen van de bestaande verhardingen en het opnieuw aanleggen van de bestaande rijweg met aan weerszijden parkeerplaatsen. Het afgesloten weggedeelte begint direct zuidelijk van de uitrit van Westerveld en loopt tot Lijn 5.

Begin oktober zijn de werkzaamheden gereed.

Deze data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

In uw wijk worden ook materialen opgeslagen en schaftketen geplaatst

 

Bereikbaarheid

Al het verkeer wordt omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad. Waar dat nodig en mogelijk is, worden loopschotten of rijplaten neergelegd om bedrijven en woningen te voet bereikbaar te houden.

 

Parkeren

Wij verzoeken u gedurende de werkzaamheden uw auto buiten het werkterrein te parkeren. 

 

Overlast

Wij streven ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar wij kunnen dit niet helemaal voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

 

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u vinden op www.velsen.nl onder “werk in uitvoering”.

Voor technische informatie over de herinrichting kunt u contact opnemen met de heer C.H. Looijen, tel.no. 0255-567388.