Business Club

Over de Business Club

De naam van de Business Club verraadt al waar de activiteiten van de Business Club plaatsvinden. Landgoed Duin & Kruidberg, het viersterren (congres)hotel gevestigd in Santpoort Noord. Het Landgoed, omringd door eeuwenoude bomen en weelderige waterpartijen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, leent zich bij uitstek voor onder andere exclusieve bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht, het leggen van contacten, ervaringen uitwisselen, zaken doen en bovendien gezelligheid. Dit zijn de pijlers die het karakter van Business Club Duin & Kruidberg bepalen.

Business Club Duin & Kruidberg beoogt zowel zakelijk als privé een ontmoetingsplaats te zijn voor haar leden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en branche-exclusief, dat wil zeggen dat deelname alleen mogelijk is, indien een ander lid niet in dezelfde branche werkzaam is. Het lidmaatschap heeft een geldigheidsduur van één kalenderjaar en is steeds met een jaar te verlengen. Business Club Duin & Kruidberg is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De doelstellingen van Business Club Duin & Kruidberg zijn: 

  • Branche-exclusiviteit
  • Complementaire contacten
  • Informeel netwerk op hoog niveau en persoonlijke titel
  • Ervaringen en visies met elkaar delen door middel van kennisoverdracht
  • Zaken met elkaar doen
  • Actualiteit in de vorm van lezingen door topsprekers
  • Combinatie van gezelligheid en nuttige tijdsbesteding
  • 6 bijeenkomsten per jaar
  • Unieke ambiance
  • Culinair karakter (restaurant bekroond met een Michelin-ster)